האם בן-גוריון נתן את ההוראה?

כתרים רבים נקשרו לראשו של חיים ישראלי ז"ל, שהלך לעולמו ערב שבועות. כעוזרם של 14 שרי ביטחון וראשי ממשלה, כחתן פרס ישראל, הוא זכה להספדים מרשימים ולכתבות משבחות. לפני כשש שנים ראה אור ספרו "מגילת חיים", ובו גם התייחסות לפרשת רצח ארלוזורוב.

ליתר דיוק, מובאת בו עמדת דוד בן-גוריון לפרשה, באמצעות מכתב ששיגר ראש הממשלה הראשון אל יוסי אחימאיר בשנת 1972.

המכתב מובא בספר של ישראלי במלואו. המכתב המקורי נמצא כמובן בארכיון "בית אבא", בתיקי בן-גוריון. הוא נושא כמה מחיקות, שנעשו בעט שונה מזו שבה כתב בן-גוריון את מכתבו. לימים הודה חיים ישראלי, במכתב ששיגר ליוסי אחימאיר ביולי 1997: "המחיקות נעשו על ידי, על פי הוראתו הטלפונית של דוד בן-גוריון ז"ל, זאת טרם שיגור המכתב אליך. אין אני זוכר, לאחר 23 שנים, מה היו המלים שנמחקו".

על הפרשה כולה פירסם יוסי אחימאיר מאמר רחב-יריעה בכתב העת "האומה", גיליון 129 (1997), תחת הכותרת: "מי צינזר את בן-גוריון?".

עברו עוד שמונה שנים, והפלא ופלא – הזכרון חזר אל חיים ישראלי, כי במכתב המצוטט בספרו הביוגרפי על "50 שנה בשירות 14 שרי ביטחון", הוסרו המחיקות ונתפענח מה כתב בן-גוריון ביחס למבצעי הפשע ב-16 ביוני 1933, לפני 78 שנה בדיוק, עם דבקותו בעלילת הדם עד יומו האחרון.

לדידו של בן-גוריון, היה זה "אחד מחברי הרביזיוניסטים", כפי שהוא כותב במקום אחד במכתבו, ו"סטבסקי" כפי שהוא נוקב בשמו המפורש במקום אחר באותו מכתב. במכתב המקורי נמחקו בגסות שני איזכורים אלה. אגב, באותו מכתב אומר גם בן-גוריון, כי "ידו של אביך לא היתה בריצחו של ארלוזורוב"...

נשאלת השאלה: אם המחיקות, במכתב אל בנו של אחימאיר, נעשו על פי הוראתו של בן-גוריון, כעדות נאמנו חיים ישראלי, מדוע החזיר אותן בספרו בניגוד ל"הוראה"? מדוע אמר ליוסי אחימאיר לפני 14 שנה, שאינו זוכר מה מחק? ושמא לא אמר אמת, בכותבו כי מחק לדבריו על פי "ההוראה טלפונית"? כלום לא רצה אז, בהעבירו את עטו על פני כמה מלים במכתב מקורי של בן-גוריון, לגונן על האיש הנערץ עליו מפני תביעת דיבה אפשרית?

עם הסתלקותו של חיים ישראלי, נותרו שאלות אלה ללא מענה.

פורסם: 12.6.2011