מקור החולצה החומה של בית"ר

כותב לנו ידידנו העיתונאי, בעל האתר "הגיון בשגעון" באינטרנט, זאב גלילי:

ירון לונדון בתכניתו החדשה מראיין בית"רים ושואל אותם, אם הם לובשים את החולצה השחורה המפורסמת.  לונדון, למרות השכלתו הרחבה, עדיין צרובה בתודעתו המקבילה בין בית"ר לפאשיזם. הדובר הסביר לו על החולצה החומה וכו'.

אני עדיין לבשתי את החולצה החומה כבית"רי (בסניף נתניה בה היה מדריכי עולה הגרדום יעקב וייס). אך התמונות מאותה תקופה אינן צבעוניות.אני רוצה לכתוב תגובה לתכנית של ירון.

1. האם יש במכון ז'בוטינסקי תמונה טובה או בצבע של החולצה ההיסטורית (או עדיף חולצה ממש שאצלם)?

2. אני למדתי שהצבע נבחר בשל צבע אדמת ארץ-ישראל. בוויקיפדיה כתבו, כי החולצה נבחרה כי זה היה הבד הזול ביותר בליטא באותה תקופה. אם זה לא נכון, אתקן בוויקיפדיה ולכך צריכה להיות אסמכתא כתובה.

יוסי אחימאיר השיב לגלילי:

החולצה החומה היתה נחלת בית"ר הרבה לפני עליית הנאציזם,

ואכן צדקת: היא מסמלת את צבע אדמת השרון.

בספר "אחימאיר ובית"ר", (עמ' 103) מצולמים דברי אבי בכתב ידו - לאמור:

"אני תקווה שבית"ר תחזור לחולצתה המסורתית,

שהיתה על גופו של ראש בית"ר בכינוסי בית"ר

והשוכן במעלות קדושים וטהורים.

בחולצה זו שמע אברהם סטבסקי הי"ד את פסק הדין של מוות,

בחולצה זו עלה שלמה בן-יוסף הי"ד לגרדום.

צבע חולצה זו הוא צבע אדמת השרון, המגדלת את פירות ההדר.

נהיה הדרים כפירות אלו".

פורסם: 12.5.2011