המשנה לראש הממשלה אורח "בית אבא"

"היתכן – 'מדינת ישראל' ב-1934? סמל המנורה 14 שנה לפני קום המדינה?"...

את הפליאה הזאת הביע המשנה לראש הממשלה, השר לפיתוח הנגב והגליל, סילבן שלום, בביקורו ב"בית אבא" ביום רביעי, 2.3.2011. השר שלום ניצב אל מול המוצג "לוחות הברזל לקרן תל-חי", פאריז, יולי 1934, המראה את ארץ-ישראל השלמה, משתי גדות הירדן ועליה מודפסות המלים: "מדינת ישראל".

על הכרזה נדפסו גם המלים "נרשם אב"א אחימאיר" ומופיעה עליה חתימתו המקורית של זאב ז'בוטינסקי, אשר הוסיף בכתב ידו:  "ראש המנהלים". באותה עת היה אחימאיר אסור בכלא המרכזי בירושלים על הנהגת אירגון מחתרתי אנטי-בריטי.

השר שלום הגיע עם שניים מעוזריו, מדינה אלוני וצביקה אינבינדר, והביע התפעלותו ממפעל ההנצחה לד"ר אב"א אחימאיר. הוא נתקבל על-ידי יעקב ויוסי אחימאיר וכן דוד גרינברג, בנו הצעיר של אצ"ג, אשר סיפרו לו על מהות הארכיון, על תכניו וחומריו.

שעה ארוכה סקר השר שלום את המוצגים, וכאיש תקשורת בעברו התרגש גם למראה עיתונים ישנים כמו "דאר היום", "חזית העם" ו"המשקיף". לבסוף כתב בספר האורחים:

"הביקור במוזיאון היה עבורי חוויה מרגשת מאוד. התקומה והתחיה של העם היהודי בארצו התרחשה הודות לאנשים בשיעור קומתו של אב"א אחימאיר, הוגה-דעות, עיתונאי ופובליציסט, פורץ דרך החשיבה של העם היהודי והמחנה הלאומי. שמחתי לראות שהשם מדינת ישראל, כמו גם המנורה, הופיעו בכרזה של הצה"ר כבר ב-1934. בהצלחה בהמשך".


בתמונה: השר שלום מצביע על  כרזת קרן תל-חי מ-1934

פורסם: 3.3.2011