ז'בוטינסקי בבית הנשיא יצחק בן-צבי - 1960

בערב עיון לרגל צאתו לאור של הספר "סערה מסייעת" מאת ד"ר רינת-יה (גורודנצ'יק) רובינסון, שהתקיים ביום שני, 28.2.11, בצריף ההיסטורי של מוסד יד יצחק בן-צבי בירושלים, סיפר המנחה, יוסי אחימאיר, כי לפני למעלה מחמישים שנה נערך במקום זה ערב שהוקדש אף הוא לזאב ז'בוטינסקי. זה היה ביולי 1960.

הוא הציג לקהל את תצלום ההזמנה, השמורה בתיק בן-צבי בארכיון "בית אבא". ההזמנה היא מטעם "נשיא המדינה והגברת בן-צבי, המבקשים את מר אבא אחי-מאיר להואיל לבוא לפגישת התייחדות עם זכרו של  זאב ז'בוטינסקי ז"ל, בשעה 4, הכניסה מרחוב אברבנל. נא לענות".

על האירוע כתב למחרת ד"ר אחימאיר במכתב פרטי אל רעייתו אל רעייתו סוניה: "אתמול התקיימה אזכרה לז'בוטינסקי (20 שנה למות) בבית הנשיא. הוזמנו כמאתיים איש. מזה 60 מחוגי הרביזיוניסטים. גם אותי הזמינו. המזמין של הרביזיוניסטים היה ערי. המוזמנים היו הלגיונרים מהמלחמה ההיא, אנשי ההגנה, עסקנים ו'דור ז'בו'. נאמו: בן-צבי, בן-גוריון, אלטמן, מנחם ארבר, ערי, הגב' בן-צבי. בן-גוריון דיבר על ההסכם שלו עם ז'בו, 1934, אחר עלילת הדם. השתדל לציין את האוטופיות של ז'בו. טוב מכולם דיבר דוקא ארבר. חיכו שתבוא הודעה על העברת עצמות ז'בו. הודעה זו לא באה. בכל אופן, כולם שבעי-רצון: בכל זאת הממשלה של מפא"י ערכה אזכרה ממלכתית לז'בוטינסקי".

אם אינני טועה – אמר יוסי אחימאיר בערב השקת הספר "סערה מסייעת" - מאז אותה אזכרה, כאן בצריף הנשיא, לא התקיים במקום זה עוד ערב, שהוקדש כל כולו לזכרו ולפועלו של ז'בוטינסקי. רק כעבור ארבע שנים עשתה המדינה מחווה נוספת לזכרו של ראש בית"ר. זה היה ב-1964, כאשר ראש הממשלה המנוח  לוי אשכול, הורה להעלות את עצמותיו של המנהיג הרביזיוניסטי לקבורה בארץ-ישראל, ומילא בכך אחר צוואתו.

פורסם: 1.3.2011