הצילומים ההיסטוריים של זאב אלכסנדרוביץ'

בספריה הלאומית בירושלים נפתחה תערוכת הצילומים "חולות נודדים" שצילם זאב אלכסנדרוביץ', איש התנועה הרוויזיוניסטית, רובם משנות השלושים של המאה הקודמת.

זאב אלכסנדרוביץ (1905-1992) השאיר אחריו אוסף צילומים עצום בן למעלה מ-15 אלף תשלילים מארץ-ישראל ומהעולם, מהם רבים הקשורים לתנועה הרוויזיוניסטית ואישיה. הם נסרקו בשנים האחרונות על-ידי בני המשפחה, הבנים סיני ודניאל והנכד אור, והופקדו בארכיון הספריה הלאומית בירושלים.

לפני חמש שנים העבירו בני המשפחה תקליטור עם צילומים רלוונטיים לארכיון של מכון ז'בוטינסקי ובכללם צילומיו של אב"א אחימאיר, שאותם צילם אלכסנדרוביץ' בקראקוב שבפולין, כנראה בשנות השלושים. העתקי הצילומים נמסרו ל"בית אבא".
בארכיון "בית אבא" שמור פורטרט של אלכסנדרוביץ' עצמו, עם הקדשה בכתב ידו לאחימאיר, שהעתק ממנו ניתן לבנים דניאל וסיני בזמנו.

כל זכויות הצילומים והשימוש בהם שמורים בידי משפחת אלכסנדרוביץ'.

 

 

בצילומים:
פורטרט (מימין) מוקדש של זאב אלכסנדרוביץ' (c "בית אבא")
ופורטרט של אב"א אחימאיר (c משפחת אלכסנדרוביץ')

22.9.2010