הנכדה לעזרת ההסברה

במסגרת כהונתה כרבת הקהילה הרפורמית הר-אל בירושלים, שלה קשרים עם אנשי-דת במדינות רבות, עושה עדה זבידוב, נכדתו הבכורה של אב"א אחימאיר, מאמץ מיוחד בימים אלה, כדי לאזן את הביקורת הקשה על מדינת ישראל בעניין המשט לעזה. היא מתכתבת עם רבנים רפורמיים בצפון-אמריקה ועם כמרים וכומריות פרוטסטנטיים באירופה. להלן ציטוט מ"מכתב גלוי" ששלחה להם:

I sometimes think that the "world" views the situation here as black and white. "White" are of course the "underdog" Palestinians and "black" is the "strong and "brutal" Israel.

My message is that the situation is much more complex than that...   All I'm asking from you is to understand the impossible situation of the Jewish people, that after all its suffering throughout history it must still defend its existence against cruel terrorists like Hamas and against "leaders" like Ahmedinijad in Iran and others like him in the world that threaten Israel’s existence.  You know we live in a constant state of war and have just renovated Har-El’s bomb shelter.

I ask you to continue pray for peace in the region, and may God hear our prayers: "May the One who causes peace to reign in the high heavens cause peace to reign among us, all Israel, and all the world".

פורסם: 10.6.2010