חלק מארכיון דב יוסף ברשות "בית אבא"

"ברני היקר,

האם נשאר בידך חומר על משפט רצח ארלוזורוב מאותם הימים? אם כן, כדאי להעבירו לאיסר, יען יכולות עוד להתעורר שאלות שאולי תחייבנה הסתמכות עליו.

שלך, מ. ש."

מכתב זה על נייר רשמי של ראש הממשלה נשלח ב"ערב כיפור תשט"ז" אל השר דב יוסף. משה שרת, ראש הממשלה דאז, הוא הכותב בעט את הפנייה האישית אל מי שנמנה על צוות התביעה המפלגתי במשפט רצח ארלוזורוב בשנים 1934-1933.

ממה חשש בסוף שנת 1955 ראש הממשלה ומראשי מפא"י משה שרת, 21 שנה לאחר ששלושת ה"נאשמים" הרוויזיוניסטים זוכו? כנגד אילו שאלות שאולי יצוצו בהקשר לבישול העלילה – רצה להיות מוכן עם תשובות?

ביוני 1955 היה זה יהודה ארזי ז"ל שיצא עם ההכרזה המרעישה כי רק 48 שעות לאחר הרצח האמין שסטבסקי הוא הרוצח, ובעקבות זה דרש ראש האופוזיציה, ח"כ מנחם בגין, להקים ועדת חקירה פרלמנטרית. באותם ימים, מסתבר, גם נושא זה היה נתון לבדיקתו של ראש השב"ב – הלא הוא איסר הראל הכל-יכול, שעסק גם בנושאים פוליטיים בשירות מפא"י.

"ברני" הוא ברנארד-דב ג'וזף-יוסף, שהיה בשנות השלושים פרקליט בולט וניהל את התביעה מטעם מחנה המעלילים. מכתבו זה של משה שרת ז"ל היה בין ניירותיו של דב יוסף, שהוצאו למכירה פומבית לאחר מותו של יוסף ונמצאים כיום ברשות ארכיון "בית אבא". המכתב וחומר נוסף מעזבון דב יוסף נרכשו בכסף מלא ונמצאים בארכיוננו. החומר כולל 17 מחברות בכתב ידו ותדפיסי החקירות והדיונים של משפט העלילה משנת 1934.

עתה מגלה עיתון "הארץ" (1.1.2013), כי ארכיונו של השר דב יוסף מוצע למכירה באמצעות אתר האינטרנט "אי. ביי.", בסכום של 150 אלף דולר! חברה אמריקנית היא שמציעה למכירה את האוסף, הכולל 15 מחברות וכ-350 דפים בכתב ידו של המנוח. החומר הוא משנים מאוחרות יותר, מהזמן שדב יוסף כיהן כשר בממשלות ישראל.

בידיעה המובלטת ב"הארץ" נמסר, כי דב יוסף העביר עוד בחייו את רוב ארכיונו לגנזך המדינה אך שמר אצלו חלק מארכיונו הפרטי. לאחר מותו נמצאו באשפה בסמוך לביתו כמה ארגזים שהכילו חומרי ארכיון והועברו ליד יצחק בן צבי, השוכן סמוך לביתו רב המידות של יוסף.

"לא ברור מה מקור החומרים המוצעים היום למכירה" – כותב "הארץ". "יפתח שפיר, נכדו של דב יוסף, אמר כי אין לו כל מושג לגבי הארכיון והאופן שבו הוא הגיע לארה"ב".

גם מקור החומר הדוקומנטרי מעזבון דב יוסף, שנמצא מזה עשר שנים ברשות ארכיון "בית אבא", היה ונותר עלום. לא ניתן היה בזמן הרכישה לברר ולדעת מה מקורו, בידי מי היה ומי הוציא אותו למכירה.

פורסם: 2.1.2013