עדות חדשה: גבלס הוא הרוצח!

חברת קיבוץ מצובה בגליל המערבי, גב' אסתר יפתח-אל, פירסמה בעיתון "ידיעות הקיבוץ" (23.11.2012) מכתב למערכת, תחת הכותרת: "הקשר הנאצי של רצח ארלוזורוב". את קטע העיתון שלח ל"בית אבא" קיבוצניק אחר, איש מעברות.

וכך כתבה אסתר יפתח-אל:

"לאחר צפייה בתכנית 'הקשר הישראלי' בטלוויזיה החינוכית, בדבר רצח ארלוזורוב, ברצוני לפרסם את הגירסה שידעתי מילדותי מפי אמי. אמא היתה במשך שנים רבות מזכירת העיתון הציוני בברלין – ה'יידישע רונדשאו', ולפיכך הכירה אישית רבים ממנהיגי הציונות בשנות העשרים והשלושים של המאה שעברה, ואת המידע בנדון שמעתי ממנה.

"לחיים ארלוזורוב היתה בברלין, בטרם עלייתו ארצה, ידידה יהודיה בשם מגדה; אולם זו לא היתה ציונית, סירבה להילוות אל ידיד נעוריה בעלותו ארצה, ובהמשך נישאה  לאחד המנהיגים הנאציים – גבלס.

"בבוא ארלוזורוב לברלין, לאחר עליית הנאצים לשלטון ב-1933, לשם חתימת הסכם ה'העברה' (להצלת הרכוש היהודי שנותר בגרמניה, למען סיוע למפעל הציוני) – רצה לדעת מה שלום ידידתו לשעבר, השיג את מספר הטלפון שלה מבלי לדעת למי היא נישאה, וטילפן אליה. מייד כשהזדהה בטלפון, נטרקה השפופרת...

"כפי שאמרה אז השמועה – בעלה הנאצי של ידידת ארלוזורוב לשעבר נמלא חימה ומיד שכר את שירותם של שניים מערביי יפו, לשם חיסול היהודי החצוף! הערבים האלה ארבו לארלוזורוב על שפת הים בתל-אביב, וביצעו את המשימה".

עד כאן עדות אסתר יפתח-אל. טילפנו אליה, לקיבוץ מצובה, ושאלנו, מה פשר המלים "אמרה אז השמועה"?

תשובתה: "ככה נהגו לחשוב בזמן ההוא, עקב המפגש בין ארלוזורוב למגדה. שמעתי זאת במשך עשרות שנים. אמי, שמה היה  הדוויג בער (Baer), היתה מזכירתו במשך שש שנים של עורך העיתון רוברט ולטש. הסכם ההעברה עזר מאוד ליישוב. בשביל גבלס, ארלוזורוב היה מסוכן מאוד. אתה יכול לפרסם את דבריי. עכשיו יש לי עוד טלפון – שלום"...

בתכנית "הקשר הישראלי" אומר פרופ' זאב צחור, כי סטבסקי הוא רוצחו של ארלוזורוב. צחור מסתמך על מה ששמע מפי... בן גוריון. על העלילה המחודשת הזאת הוא חוזר בכל הזדמנות.

פורסם: 29.11.2012