כתבים עליו

גולדה ילין (עורכת)
השניים קובץ מאמרים אקטואליים (אב"א אחימאיר ויהודה מרגולין)
"מעוז" אגודה למאבק לשיחרור יהודי בריה"מ, תל-אביב, 1981, 140 עמ'.

יוסף קיסטר (עורך)
אחימאיר ובית"ר
המרכז למורשת ירושלים ע"ש זאב ז'בוטינסקי, תל-אביב, 1982, 104 עמ'.
חלק א': הבית"רי. חלק ב': אל הבית"רים.

המשתתפים בחלק א' (לפי סדר הופעתם בספר):
ח. בן-ירוחם (=חן-מלך מרחביה), שלמה סקולסקי, זאב ז'בוטינסקי, מנחם בגין, יוסף נדבה.

יוסף נדבה (עורך)
אב"א אחימאיר  האיש שהיטה את הזרם
הוצאת העמותה להפצת תודעה לאומית, תל-אביב, 1987, 248 עמ'

המשתתפים (לפי סדר הופעתם בספר):
יוסף נדבה, זאב ז'בוטינסקי,יוסף קלוזנר, מנחם בגין, ערי ז'בוטינסקי, יהושע ייבין, יעקב ויינשל, זאב פון-וייזל, ישראל אלדד, נתן ילין-מור, חן מרחביה, אייזיק רמבה, בנימין אליאב, עמנואל כץ, יוחנן בדר, יצחק גוריון, יהושע אופיר, דוד סיטון, חיים דבירי, יהודה מרגולין, יהושע גרינץ, יוסף יואל ריבלין, שלום בן ברוך, ישעיהו לייבוביץ, יעקב הר-אבן, יעקב חורגין, משה אונגרפלד, אברהם אלמליח, שלמה סקולסקי, חיים שלום הלוי, יוסף כרוסט, טוביה פרשל, אברהם הלר, ראובן בריינין, צבי קפלן, מיכה בן עמי, יוסף קיסטר, אריה נאור, יוסף אחימאיר,  שמואל תמיר, יוחנן פוגרבינסקי, אורי קיסרי, שלמה גפשטיין, ברוך ויינשטיין, שלום רוזנפלד, הרצל רוזנבלום, יוסף פעמוני, מרדכי אבניאל, בצלאל אליצדק, זלמן לוינברג, אברהם י. ברור, אליעזר ליבנה, קדיש לוז, אברהם אקסלרוד, יוסף ויניצקי, י. ד. אברמסקי, משה גיורא, יעקב אחימאיר.

יוסי אחימאיר (עורך)
אב"א אחימאיר והציונות המהפכנית

קובץ מאמרים לציון חמישים שנה לפטירתו
הוצאת מכון ז'בוטינסקי בישראל ו"בית אבא", תל-אביב, 2012, 160 עמ'.

המשתתפים (לפי סדר הופעתם בספר):
יוסי אחימאיר, זאבה זבידוב, יעקב אחימאיר, בנימין נתניהו, ראובן ריבלין, אריה אלדד, יריב לוין, יורם ארידור, מרדכי נאור, אמיר גולדשטיין, יעקב טובי, אריה נאור, שושנה ברי (אישוני), יוסף קיסטר, בנציון נתניהו.

שי חורב
אקטיביסט ופורץ דרך
השקפת עולמו ומקומו האידיאולוגי של אב"א אחימאיר במסגרת המנהיגות האידיאולוגית של התנועה הרביזיוניסטית,
דוכיפת הוצאה לאור, חיפה, 2010, 261 עמ'.

שושנה אישוני
יחסו של אב"א אחימאיר אל שאלת יהודי אירופה בשנים 1928 1945
עבודת גמר למ"א,
האוניברסיטה העברית בירושלים, אפריל 1992, 155 עמ'.

שושנה ברי (אישוני)
יחסו של אב"א אחימאיר לנאציזם ולשואה 1945-1933 
בתוך: דינה פורת (עורכת), שואה ממרחק תבוא, אישים ביישוב הארץ-ישראלי ויחסם לנאציזם ולשואה 1948-1933, יד יצחק בן-צבי, ירושלים, תשס"ט-2009, ע"ע 321-350.

גלעד רוזיליו
אב"א אחימאיר – משנתו האידיאולוגית בין השנים 1924 – 1933
עבודת גמר לתואר שני בלימודי יהדות,
טורו קולג' השלוחה בישראל, ירושלים, 2006, 336 עמ'.

יוני אביב
אב"א אחימאיר והרביזיוניזם המקסימליסטי בתנועה הרביזיוניסטית
חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"
אוניברסיטת בר-אילן רמת גן, 2008, 284 עמ'.

יעקב הר-אבן
אחימאיר
בתוך: מתחת למכבש, הוצאת ספרים מ. ניומן,ירושלים, תל-אביב, תשכ"ט, ע"ע 100-98.

משה אונגרפלד
אבא אחימאיר
בתוך: במעגלי היצירה, כרך א', הוצאת "עם הספר", תל-אביב, 1975, ע"ע 30-26

יעקב שביט
אני במזרח ולבי במערב, על ה"מוניזם" הציוני של אב"א אחימאיר
בתוך: אהרן אמיר (עורך), קשת, חוברת א', סתו תשל"ג-1972, תל-אביב, ע"ע 149-159.

יוסף הלר
'המוניזם של המטרה' או 'המוניזם של האמצעים'? המחלוקת הרעיונית הפוליטית בין זאב ז'בוטינסקי לבין אב"א אחימאיר 1928-1933
בתוך: שמואל אטינגר, חיים ביינארט, מנחם שטרן (עורכים), ציון, רבעון לחקר תולדות ישראל, נ"ב, ג', תשמ"ז-1987, ירושלים, ע"ע 315-369.

נורית גוברין
אב"א אחימאיר: "משורר צריך ללכת בשביל עצמאי", על משנתו הספרותית של אב"א אחימאיר
בתוך: קריאת הדורות, ספרות עברית במעגליה, כרך ד', כרמל, ירושלים, תשס"ח-2008, ע"ע 289-296