ביבליוגרפיה

יעקב עמרמי (יואל)
ביבליוגרפיה שימושית, ניל"י, ברית הבריונים, האירגון הצבאי הלאומי, לוחמי חרות ישראל,
"ברית הבריונים", ע"ע 17-25
הדר הוצאת ספרים, המדרשה הלאומית ע"ש אריה בן-אליעזר, תל-אביב, תשל"ה-1975,

יעקב עמרמי (יואל)
ביבליוגרפיה שימושית, כרך ב - 1990-1975,
"ברית הבריונים", ע"ע 9-14
הוצאת מכון ז'בוטינסקי בישראל, תל-אביב, תש"ן-1990

יוסף נדבה,
מבוא,
בתוך: אב"א אחימאיר, ברית הבריונים, הוועד להוצאת כתבי אחימאיר, תל-אביב, תשל"ב- 1972,
ע"ע ז'-נ"ח

י. ה. ייבין, ירושלים מחכה..., סיפור,
הוצאת י. איש-ברוריה, תל-אביב, תרצ"ב-1932, 86 עמ'.
מהדורה שניה עם מבוא של אורי צבי גרינברג,
הוצאת "חרות ירושלים", תל-אביב, תרצ"ט-1939, 88 עמ'.

ח. בורוכוב, י. פעמוני (עורכים)
"ברית הבריונים"
מכון ז'בוטינסקי בישראל, תל-אביב, אלול תשי"ג-אוגוסט 1953,
13 עמ'

ח. טל (=טלילה חר"פ-פרידמן)
פרקים בתולדות "ברית הבריונים"
א. הציפצוף על שילס, "חזית העובד", תל-אביב, גיליון 35, 17.7.1962, ע"ע 8-9
ב. המאבק נגד המיפקד, "חזית העובד", תל-אביב, גיליון 36, 23.8.1962,עמ' 6
ג. התקיעות האסורות ליד הכותל המערבי, "חזית העובד", גיליון 37, 26.9.1962, עמ' 6

י. זאבי (=יצחק גוריון)
ברית הבריונים, "חזית העובד", גיליון 92, 1.7.1967, עמ' 13

יוסף אחימאיר, שמואל שצקי,
הננו סיקריקים, עדויות ומסמכים על "ברית הבריונים",
הוצאת "ניצנים" תשל"ח-1978, תל-אביב,
240 עמ'
בספר בין השאר עדויותיהם של:
אב"א אחימאיר, אורי צבי גרינברג, יהושע ייבין, יעקב אורנשטיין, אריה בן-אליעזר, יצחק גוריון, משה הראבן, צבי אליהו כהן, יוסף כצנלסון, יהושע ליכטר, מרדכי אבניאל, חיים בוצ'קו, רעיה ברמן (רגב), בנימין גור, חיים דבירי, יוסף הגלילי (הורוויץ), פנינה הורן (בן-ברוך), אלחנן הלפרין, בנימין זרעוני, יצחק ילין, קלמן כצנלסון, שלמה נוימן, משה סבוראי, משה סגל, אברהם סלמן, אביגדור קיפניס, בן-ציון שושני, צבי שניידרמן (אשל).

שמואל שצקי
"ברית הבריונים" - צעירים שרצו לשנות,
עת-מול, גיליון 6 (20), תמוז תשל"ח-יולי 1978,ע"ע 22-23

ד"ר ישראל אלדד
ברית הבריונים - הדינמיט הרוחני,
"ידיעות אחרונות", 18.8.1978, עמ' 27

אורי פורת
עלייתה ונפילתה של ברית הבריונים
"ידיעות אחרונות", 7 ימים, 10.3.1978, ע"ע 20-21

שאול צדקיהו
השמן בגלגלי המהפכה הציונית
"ארץ-ישראל", תל-אביב, סיון תשל"ג-יוני1973, ע"ע 16,20

יוסף אחימאיר
ברית הבריונים נגד ה"רייך השלישי"
"בארץ ישראל", מס' 136, אדר תשמ"ג - פברואר 1983, ע"ע 32, 41

מנחם ברעם ומייק לוין
"המאה הזאת לנוער ולדיקטטורה"
"דבר השבוע", מס' 30, 24.7.1987, ע"ע 4-9

דוד ניב
מערכות האירגון הצבאי הלאומי, "ההגנה הלאומית" 1931-1937
חלק ראשון, ע"ע 179-191
מוסד קלוזנר, תל-אביב, 1965

ח. בן-ירוחם (= חן-מלך מרחביה)
ספר בית"ר, קורות ומקורות
כרך א מן העם, פרק לג הפגנת הרצון הלאומי, ע"ע 256-262
הוועד להוצאת ספר בית"ר, ירושלים-תל-אביב, תשכ"ט-1969

שלמה לב-עמי (לוי)
אלימות פוליטית יהודית: סכסוכי עבודה, "ברית הבריונים", ע"ע 44-46
בתוך: במאבק ובמרד - ה"הגנה", אצ"ל ולח"י (1918-1948)
משרד הבטחון - ההוצאה לאור, תל-אביב (אין שנת הוצאה).

ק. (=קלמן) כצנלסון
8. אב"א אחימאיר ו"המכסימליזם", ע"ע 81-84
בתוך: ישראל אחרי מבצע סיני, הוצאת "אנך", תל-אביב, תשי"ז-1957

ק. כצנלסון
4. האופוזיציות המצילות, ע"ע 48-55
בתוך: שקיעת התנועה הז'בוטינסקאית, הוצאת "אנך", תל-אביב, תשכ"א-1961

ק. כצנלסון
אב"א אחימאיר, ע"ע 54-63
בתוך: כובשים במצוקה, הוצאת אנך, תשמ"ג-1983

ק. כצנלסון
מקפה פנתיאון לממשלת שמיר, ע"ע 100-103
בתוך: החשבון האשכנזי, הוצאת אנך, תל-אביב, תשנ"ט-1989

חיים דבירי,
יום אביב שלא יישכח
הוצאת יאיר ע"ש אברהם שטרן, תשמ"ו-1986, תל-אביב,
 405 עמ'.

יעקב אורנשטיין
בכבלים, מזכרונותיו של לוחם
הוצאת "חוג ידידים", תשל"ג-1973, תל-אביב,
 227 עמ'.

משה צבי הלוי סגל
דור ודור
משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תשמ"ו-1985, ירושלים,
 248 עמ'.

משה וטובה סבוראי
ברית הבריונים
בתוך: מאצ"ל ללח"י, סיפור אישי,
הוצאת המחברים, 1989, ע"ע 41-110

משה בן זאב
בשולי העיתונות הלאומית
בהוצאת פירסום "לאור", תל-אביב,
 166 עמ'

יהושע זליבנסקי
תל-אבי תל-אביב, הוצאת ירון גולן, תל-אביב, תשנ"ד-1994,
ע"ע  112-120

דוד סיטון
רוח הלאומיות, "הבריונים" ו"ההגנה הימנית"
בתוך: באור ובסתר, דפים מיומנו של עציר,
בהוצאת "במערכה", ירושלים, תשל"ח-1978, ע"ע 42-46

נתן ילין-מור
שנות בטרם, כנרת - בית הוצאה לאור, 1990, ע"ע 51-45

יצחק ברמן,
בימי סער, משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תשנ"ג-1993, ע"ע 12-10

שבתי נדיב,
"אירגון ב'",
בתוך: באש יוקדת,
המרכז למורשת ירושלים ע"ש זאב ז'בוטינסקי, תשנ"ב-1991, ע"ע 228-164

אפרים אבן,
פרק י"א, היווצרותה של סיעת ה"מקסימליסטים", ע"ע 103-109
פרק י"ב, ה"מקסימליסטים" משתלטים על התנועה בארץ-ישראל, ע"ע 110-119
בתוך: הפילוג בציונות, מדוע הקים ז'בוטינסקי את ההסתדרות הציונית החדשה,
הוצאת ראובן מס, ירושלים, תשנ"ב-1982,

יוסף הלר
לח"י, אידיאולוגיה ופוליטיקה 1949-1940,
כרך ראשון, הרקע הפוליטי והרעיוני: התנועה הרביזיוניסטית והאצ"ל, 1935-1929, ע"ע 19-35
מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ובית ההוצאה כתר, ירושלים, 1989

זאב איבינסקי
פרק עשירי: חותם המכסימליזם, ע"ע 519-483
בתוך: לח"י - צבת ראשונה, כרך ב',
הוצאת "יאיר" ע"ש אברהם שטרן, תל-אביב, תשס"ג- 2003

אניטה שפירא
האלימות כשיטה פוליטית, ע"ע 266-282
בתוך: חרב היונה, ספרית אופקים הוצאת עם עובד, תל-אביב, תשנ"ב-1992

יהושע אופיר
ראשוני אצ"ל 1940-1931
מניחי היסודות לחינוך צבאי, ברית הבריונים, ע"ע 22- 44
הוצאת עמותת "ראשוני אצ"ל", תשס"ב-2002

יוסף זהבי
הציונות המהפכנית - מ"ברית הבריונים" לאצ"ל
בתוך: יוסף אחימאיר (עורך),
הנסיך השחור, יוסף כצנלסון והתנועה הלאומית בשנות השלושים,
הוצאת מכון ז'בוטינסקי, תל-אביב, תשמ"ג-1983, ע"ע 290-313.

יוסי אחימאיר
"ברית הבריונים" ורעיון המרד,
-המורדים, מאבק אצ"ל בבריטים 1944-1948
משרד הביטחון – ההוצאה לאור, אוניברסיטת חיפה – מוסד הרצל, מרכז מורשת מנחם בגין, 2008,
ע"ע 59-69

משה מנור (עורך)
ברית-הבריונים לדמותה ולרעיונותיה, פרקים למורה,
המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית, ירושלים, תשמ"ח-1982,
 43 עמ'.

שושנה רוזנברג, בוגרת בית-הספר תיכון עירוני-דתי "יבנה", חולון,
ברית הבריונים, אירגון ציוני מהפכני שפעל בארץ-ישראל בראשית שנות השלושים,
הוצאת "המדרשה הלאומית" ע"ש אריה בן-אליעזר, תל-אביב, תשל"ד-1974, 52 עמ'

אברהם קורדובה
אינטלקטואלים ללא-פשרה בחיים הפוליטיים: המקרה של 'ברית הבריונים'
בתוך: פנחס גינוסר (עורך)
הספרות העברית ותנועת העבודה
הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר-שבע, תשמ"ט-1989,
ע"ע 224-242

שרה שטרסברג-דיין
'ציון': מלכות שמים או מלכות ישראל? בין 'ברית שלום' ל'ברית הבריונים'
בתוך: עדי גורדון (עורך)
'ברית שלום והציונות הדו-לאומית: 'השאלה הערבית' כשאלה יהודית,
כרמל  ירושלים, מרכז מינרבה להיסטוריה גרמנית על שם ריכרד קבנר, האוניברסיטה העברית ירושלים, תשס"ט-2008, ע"ע 181-193

יונתן שפירא
פרק שלישי, בית"ר בארץ-ישראל, ברית הבריונים
בתוך: לשלטון בחרתנו, דרכה של תנועת החרות - הסבר סוציולוגי-פוליטי, הוצאת עם עובד,
תל-אביב, תש"ן-1989, ע"ע 50-57

זאב גולן
שופרות של מרד,
סכסוך הכותל, שנת תרצ"א (1930), ע"ע 13-47
הוצאת מכון ז'בוטינסקי בישראל, תל-אביב, תשס"ז-2007,

חיים מילקוב
העיתונות הרביזיוניסטית בתקופת המאנדאט - קווים לדמותה (ב)
ד. "חזית העם"
"האומה", מס' 69, דצמבר 1982, ע"ע 376-366

גבריאל צפרוני
"חזית העם": העתון שרבים אהבו לשנוא
קשר, מס' 2, נובמבר 1987, אוניברסיטת תל-אביב - התכנית ללימודי עתונאות,
ע"ע 85-94

מנחם לוין
19. ברית הבריונים, 20. העלילה הגדולה, 21. מתקפת השמאל
בתוך: מגילת מנחם, ממאבק לשיחרור לאומי לאתגרי הננו-טכנולוגיה,
הוצאת מכון ז'בוטינסקי בישראל, תל-אביב, 2008, ע"ע 63-68

חנן חבר
'ברית הבריונים'
בתוך: פייטנים ובריונים, צמיחת השיר הפוליטי העברי בא"י,
מוסד ביאליק, ירושלים, 1994, ע"ע 351-352

גיל סמסונוב
ברית הבריונים: האבות הרוחניים של דור המרד, ע"ע 63-61
בתוך: הנסיכים, כיצד כבשו בני המשפחה הלוחמת את הנהגת המדינה,
הוצאת דביר, אור-יהודה, 2015

רוביק רוזנטל
כמו שהננו, גלגולי בריונים, ע"ע 64-66
בתוך: הזירה הלשונית, דיוקן העברית הישראלית,
הוצאת עם עובד, תל-אביב, תשס"א-2001

עודד פיינגרש
עם חופשי, תולדות הציונות במלה ובצבע,
ברית הבריונים, ע"ע 115-118
מבט, ספרית מעריב, אור יהודה, תשנ"ז-1997

Colin Shindler
The Rise of the Israeli Right, From Odessa to Hebron
An Army of Jews, pp 58-68, The making of the Revisionists pp 69-87, The Maximalists pp88-109, The Legacy of Abba Ahimeir pp110-126
Cambridge Univesity Press, New York, 2015