28.6.11: 70 שנה לשואה בבוברויסק

היום מלאו 70 שנה לכיבוש העיר בוברויסק שברוסיה הלבנה בידי הצבא הגרמנו-נאצי. באותו יום ובימים הבאים נרצחו למעלה מ-20 אלף מיהודיה, וביניהם שרה ויצחק-אייזיק גייסינוביץ, הוריו של אבא-שאול. מקום קבורתם לא נודע. כעבור שלוש שנים שוחררה העיר בידי "הצבא האדום". השלטון הקומוניסטי שרר בה עד לנפילתו ב-1990, עת זכתה בלארוס בעצמאותה.