10.8.11: לא רצח פוליטי!

"מי היו רוצחיו של ארלוזורוב - לא נודע מעולם... לא הוכח מעולם כי הרצח היה רצח פוליטי". הכרזה זו מופיעה היום במוסף "דה-מארקר" של עיתון "הארץ". החידוש המרעיש הוא בכך, שאומרת אותו לא אחרת מאשר נכדתו של חיים ארלוזורוב -מירב ארלוזורוב, הפרשנית הכלכלית של העיתון!
זו אולי פעם ראשונה, שבת המשפחה אומרת בפומבי, שגם אם לדבריה, "השתוללה הסתה" מצד הרוויזיוניסטים נגד סבה - הדבר "לא הבשיל לידי מעשה".
גב' ארלוזורוב נצרכת לפרשה הכאובה, כדי למחות על ההסתה המתנהלת בימים אלה נגד ה"טייקונים", ובתוך כך אמרה את המשפט רב המשמעות. האם הוא עשוי להיות פתח לפיוס סופי?