18.11.11: ראיות מאיש תנועת העבודה

דן מרגלית מגלה היום ב"ישראל היום": "סבי ניסן אהרונוביץ היה ונשאר כל ימיו איש תנועת העבודה. אבל יום אחד הביא ראיות כי לא יהודים רצחו את ארלוזורוב, וראשי מפלגתו דחו אותו. אמנם הוא הצביע להם כל ימיו בקלפי, אבל הדיר רגליו מסניף המפלגה. כך גם אבי שהיה חתנו. כרופא סייע בחשאי לאנשי האצ"ל הנרדפים, שלא יכלו להגיע לבית החולים. על אות ההוקרה שקיבל מאנשי האצ"ל שמר כעל בבת עינו".