22.11.11: גבורה והדרה

ד"ר אמיר גולדשטיין, במחקרו המרתק "גבורה והדרה - עולי הגרדום והזיכרון הישראלי", שיצא עתה לאור בהוצאת יד יצחק בן צבי ומכון ז'בוטינסקי, מקדיש מקום נרחב לתפקיד שמילאו הרביזיוניסטים המכסימליסטיים בהפיכת הלאומיות הרומנטית ל"מודל פעולה פוליטי לרביזיוניזם ולתנועה הציונית בכלל".
אחימאיר, אצ"ג וייבין "היו הראשונים ביישוב הציוני שפיתחו איבה של ממש לשלטון הבריטי, והגיעו למסקנה, שיש לפתוח במלחמת שיחרור נגד הבריטים, שתהיה שלב מעבר הכרחי בדרך לכינון מדינה יהודית".
ספר מומלץ ביותר!