4.12.11: נאום הנכדה הרפורמית

הרב עדה זבידוב היא רב הקהילה הרפורמית הראל בירושלים ונכדתו הבכורה של אב"א אחימאיר, היחידה אותה זכה להכיר. בחלק באנגלית, כאן באתר בית אבא, הועלה נאומה-מאמרה, שפורסם בביטאון הרפורמים בארה"ב. היא מדברת על שורשיה המשפחתיים הן בתנועה הרביזיוניסטית והן בתנועה הקיבוצית, וקוראת לאחדות ולקירוב לבבות.