8.2.12: תרבות ברמת-גן

בעריכת מרדכי נאור ופריאל חורש רוזן, יצאה לאור על-ידי עמותת בית הראשונים ע"ש אברהם קריניצי החוברת "התרבות ברמת-גן". במדור המוזיאונים - פרטים על "בית אבא" ותמונת החזית של הבית. כמו כן מובאת ביוגרפיה קצרה של אחימאיר במדור "רחובות על שם יוצרים ויצירות". במדור "גיבורי תרבות מקומיים" נכללות ביוגרפיות של המשוררים אורי צבי גרינברג ורעייתו עליזה טור-מלכא.