5.2.12: הרגישות לשמירת הטבע

דברים שכתב עמרי שלמון, מנכ"ל המועצה לשימור אתרי מורשת, לאחר שקיבל מ"בית אבא" שניים ממאמריו של אחימאיר בגנות הפגיעה בטבע הארץ:

"קראתי בעניין רב את דבריו של אביך. ניתן ללמוד על עולם ומלואו מהדברים, מדעותיו הייחודיות, רגישותו לסביבה ולטבע, וראייתו כבר בשנות ה-50 את תשומת הלב שיש לתת לאיכות סביבה ונופים. יש לזכור שבשנים אלו איש לא חשב עדיין על שימור אתרים היסטוריים מראשיתה של המדינה שבדרך. כבר אמר מישהו, שאם היתה החברה להגנת הטבע ב-1951, בזמן ייבוש החולה, לא היו מייבשים את הימה הזו. כך לגבינו, באם היה ב-1959 אירגון כמועצה לשימור אתרים, גימנסיה הרצליה לא היתה נהרסת".