14.3.12: חקירת רצח ארלוזורוב

היום לפני 30 שנה החליטה ממשלת ישראל לקבל את יוזמת ראש הממשלה מנחם בגין, להקים את ועדת החקירה הממלכתית לפרשת רצח ארלוזורוב, וזאת בעקבות ספרו של שבתי טבת "רצח ארלוזורוב".
בגין, שבימים אלה מלאו 20 שנה למותו, נטל על עצמו סיכון גדול כשהפקיד את חקר הנושא בידי ועדה של שופטים נייטרליים. הוא האמין, כידוע, במערכת המשפט, והוא האמין כמובן בצידקת הנאשמים. הוא הגשים בכך את מאמציו החוזרים ונישנים כראש האופוזיציה, להביא לחקר האמת באמצעות ועדה פרלמנטרית. אז כל נסיונותיו נידחו. הפעם קמה הוועדה, והממשלה אף פירסמה - באקט יוצא דופן - את פרוטוקול הדיון בממשלה, בחוברת שיצאה לאור על-ידי מרכז ההסברה.
בארכיון "בית אבא" חומר רב על משפט ארלוזורוב ועל מהלך דיוני הוועדה הממלכתית, כולל הדו"ח הסופי שלה.