29.4.12: נאום חתן פרס ישראל

דברי יעקב אחימאיר, חתן פרס ישראל לתקשורת תשע"ב, בטקס שנערך במוצאי יום העצמאות, מובאים במלואם כאן באתר, תחת הכפתור: אב"א אחימאיר, תת-הכפתור: יעקב אחימאיר.
ברכת אחיו יוסי בקבלת הפנים שנערכה למחרת, מובאים במדור חדשות
.