1.5.12: "לבו היה נתון לאחימאיר"

ראש הממשלה בנימין נתניהו בהספדו אתמול על אביו, פרופ' בנציון נתניהו ז"ל, הזכיר את אב"א כאחד האישים שהיו מבקרים בביתם: "לסלון של אבא ואמא היו מגיעים מלומדים, משוררים, חוקרים סופרים: קלוזנר, לייבוביץ, בצלאל רות, אורי צבי גרינברג, אב"א אחימאיר".
העיתונאי אמנון לורד כתב ב"מקור ראשון" היום: "(פרופ' נתניהו) האמין בהרצל והעריך מאוד את אב"א אחימאיר... בתקשורת הירבו ועוד ירבו לאזכר את קרבתו לז'בוטינסקי - אך לבו היה נתון לאחימאיר... כאשר לא היה עוד הרצל בארסנל המנהיגותי של הציונות, האמין בנציון באב"א אחימאיר, שגילם את הציונות המהפכנית שמעזה להרים יד על הבריטים"...