29.6.12: הקצין מרחוב אחימאיר

"בית אבא" שולח תנחומיו לשכנינו, בני משפחת בובליל מרחוב אחימאיר בשיכון ותיקים רמת-גן, בנפול בנם סגן רפאל בובליל בעת מילוי תפקידו, יחד עם סרן עומרי שחר.
יהי זכרם של שני הקצינים ברוך ונצור לעדי עד.