5.9.12: 50 שנות "האומה"

עם צאתו של גיליון "האומה" מס' 187, מציין כתב-העת הזה של מסדר ז'בוטינסקי  יובל להיווסדו. הגיליון הראשון יצא במאי 1962. זה היה הגיליון היחיד שאב"א אחימאיר זכה לראות. הוא נפטר כעבור חודש, ובגיליון השני כבר הופיע מאמר מתוך עזבונו: פילוסופיית ההיסטוריה של טולסטוי.
הגיליון החדש הוא גם ה-50 במניין גיליונות "האומה" שערך יוסי אחימאיר - מאז מספר 138, שראה אור ב-1999
.