19.6.09: על בן-ציון כ"ץ

בגיליון 38 של כתב העת "קשר" - לחקר תולדות העיתונות והתקשורת בעולם היהודי ובישראל - מתפרסם מאמרה של פרופ' נורית גוברין: "האמת היא בשבילו הסנסציה הגדולה ביותר", על בן-ציון כ"ץ, עתונאי לוחם.
כותרת המאמר לקוחה ממאמרו על אב"א אחימאיר על בן-ציון כ"ץ, שפורסם גם בספרו "עין הקורא". כ"ץ היה ה"אמיל זולה" של פרשת ארלוזורוב ומי שתרם במאמריו למאבק בעלילה נגד אחימאיר, סטבסקי ורוזנבלט.
אב"א אחימאיר פירסם עליו כמה וכמה מאמריו. הם שמורים בתיק כ"ץ ארכיון "בית אבא" שבו חומר רב על העיתונאי, שנפטר ב-1958.
ב"קשר" הקודם, מס' 37, התפרסם מאמרו של ד"ר יוני אביב: "מאבק על השפעה בעיתונות מפלגתית: אב"א אחימאיר וזאב ז'בוטינסקי בעיתון 'דואר היום'".