11.1.13: זכרונות בן-שחר

העיתונאי ופעיל "חרות" והליכוד משה בן-שחר הוציא לאור שני כרכים של זכרונותיו - "פרקים אוטוביוגרפיים" (984 עמ') - ובהם עדותו האישית, בין השאר על תנועת החרות, סיעת "תכלת לבן" , היומון "חרות", ואישי התנועה למאותיהם ובראשם זאב ז'בוטינסקי, מנחם בגין, יצחק שמיר, וגם אב"א אחימאיר.
הזכרונות מפורטים מאוד, ומהווים מסמך אישי רב חשיבות לחקר התנועה והתקופה, הגם שהם סביייקטיביים לחלוטין.