19.1.13: החזון והמעשה

"בית אבא" משתתף באבל על רון נחמן, ראש עיריית אריאל ואבי העיר, שהלך לעולמו ב-18.1.13.
בפסח תש"ע ביקר רון נחמן ב"בית אבא", וכך כתב בספר האורחים:
"איפה ישנם עוד אנשים, כמו האיש ההוא, אשר דבריו, חזונו ומעשיו - חד הם, מורים, מכוונים ומגדירים את המטרה בבהירות, בלי גימגום, בראיית הנולד. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא - אבא אחימאיר".
החזון והמעשה של רון נחמן באריאל - חד הם. יהי זכרו ברוך.