12.5.13: של נעליך מעל רגליך

מאי 1963: מלאו 50 שנה בדיוק להשתלחותו הקשה של ראש הממשלה דוד בן גוריון מעל בימת הכנסת באופוזיציה של תנועת החרות, בח"כ מנחם בגין ובזכרו של ד"ר אב"א אחימאיר - שנה לאחר פטירתו. בן גוריון אמר עליו כי העריץ את היטלר. "בדברך על אב"א אחימאיר, של נעליך מעל רגליך" - הטיחו בו בגין וחיים לנדאו.
בהוראת יו"ר הכנסת קדיש לוז נמחקו חילופי הדברים הקשים מן הפרוטוקול.
בארכיון "בית אבא" תיק גדוש בקטעי עיתונות וחומר נוסף על הפרשה, שהיתה בין הגורמים לפרישת בן-גוריון מראשות הממשלה.