3.6.13: 80 שנה לרצח ארלוזורוב

שני אירועים במלאות 80 שנה לרצח ארלוזורוב ועלילת הדם:
ד"ר נתן ברון ירצה על: "מבט היסטורי-משפטי על הפרשה והמשפט", ביום ראשון 9.6.13, בשעה 10 בבוקר, באשכול פיס, רוקח 118, רמת-גן (קרוב מאוד ל"בית אבא").
החוקר אריה יצחקי ירצה על הנושא "פתרתי את תעלומת הרצח", במוזיאון ז'בוטינסקי, יום חמישי, 13.6.13 בשעה 18.00. באותו מעמד ירצה גם שלמה נקדימון על: "שלוש סופות בסיון - דה-האן, ארלוזורוב, אלטלנה".