30.5.13: "צעירי ציון" בבוברויסק

בספר חדש על אליהו דובקין, מחותמי מגילת העצמאות, מביא המחבר מרדכי נאור את עדות מרים האחות, על פעילותו ב"צעירי ציון" בעיר ההולדת בוברויסק, ערב המהפכה הבולשביקית, שם בלטו באסיפות הציוניות שני צעירים - אליהו דובקין ואב"א אחימאיר
"אחימאיר הירבה לתקוף את הציונים הפשוטים, אלה שכונו לימים 'הציונים הכלליים', ופעם אחת צעק לעברם מהבמה: 'אני מצפצף עליכם!'. אליהו, לעומתו, נקט בדרך שיחה ואם התעוררו ויכוחים או עימותים, חיפש את דרך הפשרה".