1.7.2009: היחס לנאציזם ולשואה

מאמר על הנושא: "יחסו של אב"א אחימאיר לנאציזם ולשואה, 1933-1945", מאת שושנה ברי (אישוני) כלול בכרך החדש: "שואה ממרחק תבוא", אישים ביישוב הארץ-ישראלי ויחסם לנאציזם ולשואה, בעריכת פרופ' דינה פורת ובהוצאת יד יצחק בן-צבי.
שושנה ברי (אישוני) היא מחברת עבודת המוסמך על "יחס אב"א אחימאיר לשאלת יהדות אירופה בין 1928- 1945",  ועימה בכתובים מאמר הדן ב"יחסו של אב"א אחימאיר לשאלת יהודת אירופה והדרכים לפתרונה, 1918-1933".
באותו נושא ממש - תחת הכותרת: "יחסו של אב"א אחימאיר לגרמניה ולשואת יהודי אירופה" - מתפרסם מאמרו של ד"ר יוני אביב ב"ילקוט מורשת לחקר השואה והאנטישמיות", גיליון (86)3, אפריל 2009.