19.7.13: הלוחם למען האמת והצדק

במלאת 100 שנה להולדתו של מנחם בגין ז"ל, אנו מרכינים ראשנו לזכרו.
בכל המאמרים והאיזכורים עליו משום-מה נשמטה העובדה, שבגין היה לוחם האמת והצדק בפרשת עלילת רצח ארלוזורוב. הוא יזם בממשלה הקמת ועדת חקירה ממלכתית, בעקבות ספרו של שבתי טבת ומכתבו של בן-גוריון ליוסי אחימאיר. כידוע, הוועדה פסקה כי רוזנבלט וסטבסקי לא רצחו את ארלוזורוב.
בארכיון בית אבא שני ארגזי חומר מקורי של מנחם בגין, כולל תיק מיוחד בפרשת רצח ארלוזורוב. בחומר מצטיירת בין השאר פרשת היחסים המורכבת ששררה בין אחימאיר לבגין.