6.11.13: בן גוריון משתלח

עשרים שנה חלפו בין התפטרותו של בן-גוריון מראשות הממשלה לבין פטירתו, בדצמבר 1973, עשרים שנה שבהם הוסיף להאשים את "חרות" ב"פאשיזם" ולהשתלח בזכרו של אב"א אחימאיר.
בספר "בן-גוריון אפילוג", מאת אבי שילון, שעתה זה הופיע,  הוא מצוטט כמי שאומר ליעקב אחימאיר כי "אביך לא היה בין הגרועים שברביזיוניסטים" (1971), ומכתבו ליוסי אחימאיר (1972), שבו הוא שב ומעליל על סטבסקי כמי ש"רצח את ארלוזורוב".