2.5.14: מי היה האיש שהיה

חידה זו מופיעה היום ב"מוסף הארץ". עופר אדרת מספר באריכות את סיפורו של האיש, אשר ז'בוטינסקי אמר עליו כי "הוא שייך לאותו סוג בלתי שכיח של אנשים, הסבורים כי לא מן התועלת הוא 'למחות' נגד עניין רע - לעניין רע יש להפריע".
אם לא ניחשתם - הפתרון יופיע ב"מוסף הארץ" של 9.5.14
.