26.5.14: מכתבי נח זבולוני

בגיליון "האומה", מס' 194, היוצא לאור השבוע, שני מאמרים שבהם מוזכר גם אב"א אחימאיר: מאמרו של פרופ' יחיעם וייץ על יהושע ייבין ז"ל ומאמרו של אלי זבולוני על אביו נח זבולוני ז"ל, שהיה ראש מערכת "חרות" בירושלים.
בינתיים העלה אלי זבולוני באתר המוקדש לאביו  - 17 ממכתבי נח זבולוני שנשלחו לאב"א אחימאיר, ולקוחים מתיקו שבארכיון "בית אבא":

http://www.ranaz.co.il/letters/