15.6.14: רק צעקה תגיע

מכון ז'בוטינסקי הוציא לאור זה עתה אלבום מפואר של מבחר מאלפי הכרזות ההיסטוריות שאצורות בארכיונו: "רק צעקה תגיע", בעריכת יורם שמיר.
בעמוד 137 כרזה מ-1936, המודיעה, ביידיש, על הרצאת ד"ר אבא אחי-מאיר בברנוביץ שבפולין.
את הספר היפהפה הזה אפשר להשיג במזכירות של מכון ז'בוטינסקי.