23.1.15: ברכה לבן ה-100

שבועיים לפני שמלאו לו 100 טרח עו"ד ברוך מינקוביץ ובא לניחום אבלים בבית אחימאיר, על ידידתו זלמה חייט ז"ל. היה עליו לטפס 20 מדרגות.
כאשר חגגו לו אמש ברוב עם את יום ההולדת המאה, נשא דברי ברכה ידידו יוסי אחימאיר, אשר הזכיר זאת וגם סיפר כי לפני כ-60 שנה, כאשר נפטרה אמו של ברוך, הלך אליו אב"א אחימאיר לניחום אבלים. מינקוביץ' העיד:  "אבא החלוש טיפס את כל המדרגות לביתנו ברח' הרצל ברמת-גן, לא אשכח זאת לעולם".