1.2.15: חיים באר נעזר באחימאיר

ביקורת חריפה על הציונות הדתית השמיע הסופר חיים באר, בראיון לאתר "ואלה, תרבות", במלאת לו 70 שנה. וכך אמר בין השאר:
"אב"א אחימאיר אמר דבר מאוד יפה על היהדות. הוא אמר שבא משה והעמיד את הכל על הראציונאל. בא ישו וירד יותר נמוך, והוריד את הכל אל הלב, עניין האהבה וכו'. ואז בא מארקס והעמיד את זה על הקיבה, הכל עניינים כלכליים. אחר-כך בא פרויד והעמיד את זה עוד יותר למטה, על ה'זה'. ואני אומר לך שאולי עכשיו הגיע אלי אוחנה והוריד את היהדות על הרגליים".