18.3.15: פרידמן על רצח ארלוזורוב

פרופ' דניאל פרידמן, שר המשפטים לשעבר, מקדיש בספרו החדש "לפני המהפכה - משפט ופוליטיקה בעידן התמימות", פרק לפרשת רצח ארלוזורוב, מדגיש את עובדת זיכויים של שלושת הנאשמים הרביזיוניסטים, אך מלגלג על ועדת החקירה הממלכתית, שיזם מנחם בגין, ואומר שהקמתה היתה "מגוחכת".
הוא מביא בספרו את דברי עמיתו המשפטן פרופ' אמנון רובינשטיין, לשעבר שר החינוך, שכתב עוד ב-1973, כי "משפט רצח ארלוזורוב היה מהדורה ארצישראלית של משפט בייליס (משפט עלילת הדם שהתנהל ברוסיה), בהבדל אחד יסודי: כאן דובר במה שיהודים עוללו באמצעות שלטון זר ליהודים".