2.6.15: סערה בכנסת

במאי 1963 סערה הכנסת בגלל דברי בן-גוריון כאילו "חיים לנדאו וחבריו פארו את שמו של היטלר". בלחץ היו"ר קדיש לוז הוא מחק את המשפטים המעליבים. הנשיא לשעבר יצחק נבון בספרו האוטוביוגרפי "כל הדרך", שיצא עתה לאור, משחזר מיומנו את מה שכתב על הסערה בכנסת ומצטט את דברי גולדה מאיר: בן-גוריון "מסתמך על ציטטה מאבא אחימאיר! מה זה שייך להיום, מ-1933!".
נבון, יד ימינו של בן-גוריון באותו זמן, מזכיר בהמשך את דברי אחימאיר על "השמות המזהירים", כמו מוסוליני והיטלר, אך אינו מסביר כי  "מזהירים" היה אצלו במובן של בולטים
.