2.8.15: ללא תולדות

חוקרת הספרות העברית פרופ' נורית גוברין קראה באחרונה את מסתו של אב"א אחימאיר "ללא תולדות", מתוך ספרו "יודאיקה" ועל התרשמותה כתבה ליוסי אחימאיר:

"הסכמתי לכל מילה! היא כתובה מתוך ידע עמוק בספרות בכלל ובספרות העברית לדורותיה בפרט. הרעיון של 'ללא תולדות' ממשיך את דבריו של ברנר בפתח סיפורו הגדול 'בחורף', שגם הוא ממשיך מסורת קודמת של מ"ל ליליינבלום ומנדלי, אם להזכיר שניים בלבד.

גם ג. שופמן כתב דברים ברוח דומה, על השפעת החיים הפרטיים על היצירה, והדוגמה שנתן היה: ביאליק, שלא כתב על ילדים, כיוון שלא היו לו ולא נתנסה בהורות. זהו נושא חשוב ומרתק שנחקר בחלקו בלבד".