29.12.09: תגובת משה גרנות

להלן תגובת משה גרנות, עורך לקסיקון הסופרים העבריים (ראו הידיעה הקודמת):
"אל נא באפך - אב"א אחימאיר היה בעיקר הוגה דעות, עיתונאי ומנהיג פוליטי, וכתיבתו התמקדה בתחומים אלה. בלקסיקון מופיעים יוצרים שלוז יצירתם הוא ספרות יפה (שירה, סיפורת, דרמה). למשל - סופר פורה והוגה דעות מאוד מוערך כמו אסא כשר - אינו מופיע בלקסיקון מאותה סיבה. יחד עם זאת, אם לדעתך טעיתי, קרא נא את דבר העורך, ממנו יסתבר לך שאני פתוח לשמוע ולתקן".