4.8.15: 80 שנה לשיחרורו

היום, 4 באוגוסט, מלאו 80 שנה לשיחרורו של אב"א אחימאיר, הלא הוא א. אסיר-ציון, מן הכלא הבריטי.
בצאתו משערי "המרכזיה" בירושלים קיבלה את פניו משלחת של ראשי הצה"ר ובית"ר. לבית"רים שהגישו לו זר פרחים, אמר: "פרחים אתם מביאים לי? אקדחים אנו צריכים"! לז'בוטינסקי בווארשה הבריק מיד מלה אחת: "לפקודתך!"
עיתון "הירדן" הקדיש את מאמרו הראשי לשיחרור "האדם הזה, שרק דרך אחת ידע בחייו הקשים והכאובים: היא דרך של התמסרות ללא גבול והקרבה עצמית על מזבח הציונות".