8.11.15: עדותו של נבון

הנשיא החמישי, יצחק נבון, שהלך לעולמו בשבת והוא בן 94, הספיק להוציא השנה את האוטוביוגרפיה שלו, שבה בין השאר הוא מצטט מיומנו משנת 1963, שנת התפטרותו של בן-גוריון מראשות הממשלה.
היה זה לאחר השערוריה שהקים בכנסת, בעניין "שבחים להיטלר", כביכול, של חברי חרות והציטוט ממאמר של אב"א אחימאיר על "השמות המזהירים מוסוליני והיטלר". בלחץ היו"ר קדיש לוז, מספר נבון, "הוסכם כי ב.ג. לא יקרא את המשפטים האלה", וזאת לאחר שגולדה מאיר הטיחה בו: "מסתמך על ציטטה מאבא אחימאיר! מה זה שייך להיום, ב-1933!"
נבון אינו טורח להסביר כי המלה "מזהירים" היתה במשמעות "מפורסמים", אך ניתן להבין ממה שהוא כותב, כי הסערה בכנסת, חיזקה את נחישות בן-גוריון להתפטר - שנה אחרי מותו של היריב שאותו גידף.