2.3.17: לזכרו של בגין

היום מלאו 25 שנה לפטירתו של מנחם בגין, ראש הממשלה הששי ומפקד האצ"ל. ממעטים משום-מה להזכיר בין יוזמותיו את הקמת ועדת החקירה הממלכתית לפרשת רצח ארלוזורוב. כידוע - וזה כבר היה לאחר התפטרותו של בגין - הוועדה פסקה כי סטבקי ורוזנבלט לא היו הרוצחים. האמת יצאה לאור - הודות למנחם בגין. זכרו ברוך.