14.3.17: זיכוי משפטי ומוסרי

מלאו 35 שנה לכינונה של ועדת החקירה הממלכתית לחקר רצח חיים ארלוזורוב ז"ל. ההחלוטה נתקבלה בישיבת הממשלה, ביודמת ראש הממשלה מנחם בגין. מאמר על כך נתפרסם עתה באתר של מרכז מורשת בגין, במדור "המגזין".