7.4.17: מקסימליזם וליברליזם

מיכה גודמן, בספרו החדש "מלכוד 67", כותב על "התפנית הרעיונית של הימין", ומציין, כי "ההגות של ז'בוטינסקי ליכדה מקסימליזם וליברליזם... "בזמנו היו פעילים והוגים שוויתרו על הליברליזם לטובת המקסימליזם. ישראל אלדד, אב"א אחימאיר ואורי צבי גרינברג החזיקו בתפיסת עולם ציונית אקטיבית מאוד ומקסימליסטית מאוד, אך ניערו ממנה את הרגישויות הליברליות. "אם אלדד ואחימאיר קילפו את הליברליזם ונותרו עם המקסימליזם, הרי (בני הדור השלישי של הרוויזיוניסטים) קילפו את המקסימליזם ונותרו עם הליברליזם".