5.6.18: שמרן מהפכני

"מפנקסו של שמרן מהפכני" - זו כותרת מחקרו של אורי אפנצלר על הגותו של אב"א אחימאיר עד 1928. העבודה נעשתה באוניברסיטת חיפה. אומר אפנצלר: "אני מקווה שתהיה בזאת תרומתי הקטנה לביצור דמותו ההיסטורית ומעמדו של ד"ר אחימאיר כהוגה דעות מקורי, אמיץ וחסר פשרות, שאת השפעתו הניכרת על החברה, התרבות והמנהיגות בישראל, ניתן דווקא כיום לראות בבירור רב יותר מאי פעם בעבר".