85 שנה לפטירת הרב קוק

ג' אלול - 85 שנה לפטירת הרב הראשי לארץ ישראל, אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל. הרב שנפטר זמן קצר לאחר שהתייצב לימין האמת והצדק, בפרשת עלילת רצח ארלוזורוב, וזכה לקיתונות בוז ממחנה המעלילים. לבו נשבר. הרב שבזכות קריאתו הפסיק ד"ר אב"א אחימאיר את שביתת הרעב שלו בת ארבעה ימים, בין זיכויו מהחשד לרצח הנורא, לבין האשמתו בפעולות מרי נגד השלטון הזר הבריטי. יהיו זכרו של הרב הצדיק ומורשתו נצורים לעדי עד, מקור השראה לרדיפת האמת, הצדק והאחדות.