אבי המרי בישראל - בזום

ברית חיילי האצ"ל ערכה אירוע בזום על אב"א אחימאיר, בהשתתפות שלמה גולדהור, יו"ר הברית, ויוסי אחימאיר. בהרצאתו הדגיש יוסי כי בעוד שמנחם בגין פתח במרד נגד השלטון הזר הבריטי ב1944, אביו החל את המרי נגד שלטון המנדט ב1930, וכונה: אבי התגר בישראל. https://www.facebook.com/Etzel.IZL/videos/1813779695440137