"ריחוק אלגנטי ואציל"

ההיסטוריון ואיש משרד החוץ לשעבר, ד"ר משה יגר, שיגר אל "בית אבא" מכתב מרגש בעקבות קריאתו את הספר "המשפט" מאת ד"ר אב"א אחימאיר. וכך כתב בין השאר: "למרות שכתב את זיכרונותיו הקשים שלו, עשה זאת מתוך ריחוק אלגנטי ואציל, בעברית מעולה לעילא ולעילא, משל היה זה עניין ספרותי גרידא. אין לטעות. ברור שאיננו 'אובייקטיבי', ואיננו יכול להיות כזה, אך אין הוא מגדף, או מקלל את אלה שהביאו עליו צרה זו. הוא כותב עליהם בקור-רוח אלגנטי, אפילו, כך נדמה לי, בקורטוב של רחמים. ספר זה, נוסף לתכונות אחרות שיש בו, הוא פשוט ספרות מעולה מן המעלה הראשונה. "אב'א אחימאיר היה סופר גדול ובעל אישיות מיוחדת במינה. אין רבים כמוהו. דוקא בימים אלה, שגברה בהם מאוד רוח השנאה הפוליטית המנשבת בתוכנו, מן הראוי ללמוד ממנו דוגמא".