חום כצבע אדמת השרון

מה פשר החולצה החומה שהיתה לחניכי תנועת בית"ר? יריביה המרים פירשו זאת כהזדהות עם חולצות חומות ממקומות אחרים, וד"ל. ואכן, הצבע שונה לסגול. אב"א אחימאיר ערער על כך בברכתו לתנועת בית"ר ב1957: "אני תקווה, שבית"ר תחזור לחולצתה המסורתית, אותה החולצה שהיתה על גופו של ראש בית"ר בכינוסי בית"ר. בחולצה הזאת שמע אברהם סטבסקי הי"ד את פסק הדין של מוות. בחולצה זו עלה שלמה בן יוסף הי"ד לגרדום. צבע חולצה זו הוא צבע אדמת השרון, המגדלת פירות ההדר... נהיה הדרים, כפירות הללו..." בוגרי בית"ר שמעו זאת השבוע, בברכתו של יוסי אחימאיר למפגשם המרגש, שהתקיים בנורדיה שבשרון, כאשר קרא את דברי אביו מתוך הספר: אחימאיר ובית"ר.